Bliv støttemedlem i 24-VIG Kunstkælderen.

Vi kunne godt tænke os at få dannet en bred kreds af støttemedlemmer til vort fortsatte arbejde for at være kunstnernes eget sted, hvor der formidles kunst og kunsthåndværk bl.a. via de månedlige udstillinger i Galleriet med spændende gæstekunstnere.

Som støttemedlem kan optages alle (min.18 år), som støtter og har interesse i vort arbejde, og vi håber samtidig, at det på sigt vil kunne give os mulighed for en længe ønsket udvidelse af Galleriets åbningstider.

Det årlige kontingent for Støttemedlemmer er på 120 kr. og giver adgang til følgende:

* Hvis Støttemedlemmer selv er kunstnere, har de mulighed for at deltage gratis på medlemsudstillingen i Galleriet til efteråret.

* Støttemedlemmer vil kunne deltage i lodtrækning om minimum 3 stk. kunstværker ved den årlige ordinære generalforsamling.

* Støttemedlemmer har mulighed for at blive en del af den frivillige bemanding af Galleriet, evt. ved at starte som ”føl” og følge os andre.

* Støttemedlemmer får 10% rabat ved køb af de ordinære medlemmers kunst i Galleriet.

* Støttemedlemmer får tilsendt relevante informationer om kommende udstillinger m.v. på deres mail, samt inviteres med til medlemsarrangementer, årets ferniseringer og på generalforsamlingen, hvortil støttemedlemmer har møde- og taleret.

* Støttemedlemmer kan ansøge bestyrelsen om optagelse som ordinære medlemmer, jævnfør nærmere beskrivelse i foreningens vedtægter *)

Vi håber meget på, at både nuværende og tidligere samarbejdspartnere og gæsteudstillere vil se positivt på dette nye tiltag, så Galleriet fortsat kan formidle kunst og kunsthåndværk. Kom frisk!

 

Med venlig hilsen og på gensyn

24-VIG Kunstkælderen

Vig Hovedgade 24, 4560 Vig i Odsherred

Mail: 24vig.kunst@gmail.com

Tlf.: Connie 21479654 - Naja 30483140 - Helle 29703619

____________________________________________________________________________________________________________________

 

*) Uddrag fra vedtægternes § 3, stk. 1 og 2, ang. betingelser for at opnå medlemskab som ordinært medlem i Foreningen 24-VIG Kunstkælderen:

3.1 Ansøger skal have været fuldgyldigt støttemedlem samt fungeret som en af Galleriets faste kunstnere i mindst 3 kalender måneder, hvorefter kunstneren kan ansøge bestyrelsen om optagelse som ordinært medlem til enstemmig godkendelse i bestyrelsen.

3.2. Det er de ordinære medlemmer - altså de faste kunstnere, - som i fællesskab varetager bemanding og drift af Galleriet, herunder også medlems arrangementer m.v. Bestyrelsen kan dog vælge at lade evt. opgaver udføre af støttemedlemmer efter behov. 

 

Medlemskab

Indmeldelse som støttemedlem kan ske ved at indbetale det årlige kontingent (120 kr.) til foreningens bankkonto:

Reg.nr. 0517 Kto.nr. 0000324064

 

Samtidig sendes en mail til:

24vig.kunst@gmail.com

 

med oplysning om dit navn, adresse, mail adresse og telefon nummer (oplysningerne bruges kun internt til medlems registrering).

 

Medlemskabet træder i kraft, så snart kontingentet er modtaget.

 

Kontingentet følger kalenderåret